Baca Berita

Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa peserta KKN-PPM Tahun 2017 yang tidak lulus pembekalan, agar mengikuti Ujian Pembekalan Ulang pada:

Hari/ Tanggal         : Minggu /  11 Juni 2017

Jam                      : 10.00 Wib - Selesai

Tempat                 : Gedung L Kampus I Ulak Karang Padang

Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

                                                                                                 Padang, 23 Mei 2017

                                                                                                 Pengelola KKN-PPM,

Ttd.                                                                                                              Ttd.

Dr. Azrita, S.Pi., M.Si                                                                Indra Khaidir, ST., M.Sc    

       Ketua                                                                                         Sekretaris

  • Share

Artiket Terkait